FAM OBEROENDE

FAM OBEROENDE
-

torsdag 6 november 2014

Oktober månadsbokslut

Oktober var en händelserik månad och marknadens sättning gav enligt mig flera köptillfällen.
Bolag som köptes under månaden var:
- Mekonomen (ökade i flera omgångar)
- MrGreen (ny, ökade i två omgångar)
- HM (ökat)
- Vardia (ökat)

Delförsäljning av Atlant Stability om 20 000 kr gjordes för att skifta om till aktier när köplägen kom.
Dessutom bokfördes Akelius preferensaktier äntligen (efter turer med Swedbank men där Akelius själva gick in och styrde upp). Dessa har redan delbetalat utdelning om 5kr (av totalt 20 kr/år) så 2000 nya friska kronor skapades därmed. Detta innehav har skyndat på portföljutvecklingen men är egentligen en omfördelning av buffertsparande dvs portföljen är numer dopad och kan liknas med att vi tagit ett lån av oss själva och gett lite "hävstång" med hjälp av detta.

Nysparande om 30 000 kr gjordes!

De olika depåerna ser nu ut så här:

ISK:
Depåvärde utifrån tillgångsslagSEK Andel  
 Likvida medel23 973,415,33% 
 Aktier300 273,4466,71% 
 Fonder125 878,1027,97% 
 Summa  450 124,94100,00% 
KF:

ALLOKERING

·2014-11-05
Nordiska aktier71,4%57 170,72
Övriga aktier16,0%12 789,07


Likvida medel12,6%10 067,62
Eget kapital100%80 027,41

Trad.depå:
Kontantsaldo993,04
Värdepapper181 733,23
Ränta0,00
Summa182 726,27
SUMMA: 450+80+183 = 713 tkr, mycket bra!
Tittar vi på ursprunglig plan skulle vi med månadsspar och 10 % årlig avkastning idag ha 330 tkr. Nyckeln till framgång är ett större sparande och bättre värdetillväxt i aktierna samt en kontinuerlig utdelning som återinvesteras.    

Då vi numer jobbar båda två men på 90% är en rimlig målsättning att vårt månadssparande kan återgå till 20 000 kr och i bästa fall något mer beroende på hur lyckosam månaden varit på utgiftssidan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar